Fambud

Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnia ścieków w Łowiczu 2019-2021
zobacz realizację
Oczyszczalnia ścieków w Głownie
zobacz realizację
Oczyszczalnia Ścieków dla miasta Rawa Mazowiecka
zobacz realizację
Oczyszczalnia Ścieków w Skierniewicach
zobacz realizację
Oczyszczalnia Ścieków w Żurawi gmina Biała Rawska
zobacz realizację
Modernizacja i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Scieków w Łowiczu
zobacz realizację
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wólce Kozodawskiej
zobacz realizację
Oczyszczalnia Ścieków w Piasecznie
zobacz realizację
Oczyszczalnia Ścieków w Starych Babicach
zobacz realizację
Oczyszczalnia Ścieków w Bydgoszczy
zobacz realizację
Oczyszczalnia Ścieków w Łomży
zobacz realizację
Oczyszczalnia Ścieków w Rzgowie
zobacz realizację
Oczyszczalnia Ścieków w Słupsku
zobacz realizację

 Oferujemy:

 1. Projektowanie i wykonawstwo oczyszczalni ścieków ,,pod klucz”
 2. Wykonawstwo oczyszczalni ścieków ,,pod klucz”, według projektów posiadanych przez Inwestorów
 3. Wykonawstwo zbiorników żelbetowych na oczyszczalniach ścieków, według projektów posiadanych przez Inwestorów lub projektów zamiennych  sporządzonych przez naszego projektanta
 4. Wykonawstwo zbiorników przy wysokim poziomie wody gruntowej łącznie z odwodnieniem wykopów
 5. Wykonawstwo zbiorników przy wysokim poziomie wody gruntowej metodą studni zapuszczanej.

Nasze najważniejsze realizacje:

 • Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu - ZADANIE 1A
 • Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Złochowice o przepustowości Qdśr=1000m3/d
 • Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie
 • Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała
 • Budowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Szklary gmina Jerzmanowice – Przeginia Qdśr=648m3/d
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Parczew
 • Budowa zbiorników żelbetowych na terenie oczyszczalni ścieków dla Zakładów Pini Polonia Sp. z o.o.
 • Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Zawadzie
 • Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skierniewicach
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Otwocku
 • Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Wieluniu
 • Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim
 • Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla m. Rawa Mazowiecka
 • Budowa oczyszczalni ścieków dla OSM w Łowiczu
 • Budowa oczyszczalni ścieków na terenie zakładu Polski Ogród w Skierniewicach
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Białe Błota
 • Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Halinowie
 • Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Andrespol
 • Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Łowiczu
 • Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ożarowie
 • Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strawczynie
 • Wykonanie modernizacji obiektów gospodarki osadowej na istniejącej oczyszczalni ścieków Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Ostrowii Mazowieckiej
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami ścieków w Żarkach  
 • Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Białej Rawskiej
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Falentach gm. Raszyn
 • Budowa oczyszczalni ścieków dla Ubojni Drobiu w Koziołkach
 • Budowa oczyszczalni ścieków w m. Lipie oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kotuniu
 • Budowa oczyszczalni ścieków w Łazach gm. Lesznowola
 • Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Przełom”
 • Budowa czyszczalni ścieków w Skorkowie
 • Budowa  oczyszczalni ścieków  w Błędowie
 • Budowa oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej w m. Latowicz
 • Budowa oczyszczalni ścieków w m. Miszewo Murowane gm. Bodzanów oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej
 • Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacjo w miejscowości Lipie gm. Błędów
 • Budowa  oczyszczalni  ścieków w miejscowości Dańków g. Błędów.

Obiekty żelbetowe na oczyszczalniach ścieków. Nasze najważniejsze realizacje:

 1. Oczyszczalnia ścieków Kapuściska w Bydgoszczy (żelbetowy reaktor biologiczny  V=25.000m3)
 2. Oczyszczalnia ścieków w Łomży (Reaktor biologiczny V=6480m3, reaktor biologiczny V=10800m3, dwa zagęszczacze osadu – zbiorniki V=203m3 każdy, pompownia osadu, WKF – dwa zbiorniki V=2000m3 każdy)
 3. Oczyszczalnia ścieków w Babicach Starych  (wykonanie obiektów żelbetowych (Osadnik fi 18m, osadnik fi 12m, pompownia osadu z komorą wejściową, reaktor, wiata na osad, punkt zlewny, remont istniejącego reaktora, zbiornik retencyjny ścieków surowych)
 4. Oczyszczalni ścieków w Chojnie (obiekty żelbetowe: reaktor z korytem x2szt., punkt zlewny z kratą, zbiornik retencyjno-uśredniający)
 5. Oczyszczalni ścieków w Mszanie Dolnej (reaktor biologiczny)
 6. Oczyszczalni ścieków w Płońsku (żelbetowy reaktor biologiczny)
 7. Oczyszczalnia ścieków dla Zakładu Avon w Garwolinie (2 zbiorniki żelbetowe fi 29,5m i wysok.6,40m)
 8. Oczyszczalni ścieków w Żarkach (żelbetowy reaktor biologiczno-chemiczny V=1000m3 ,komora odpływowa)
 9. Oczyszczalni ścieków w Głoskowie (żelbetowy reaktor biologiczny V=1200m3)
 10. Oczyszczalni ścieków w Koroszczynie (żelbetowy reaktor biologiczny o średnicy 19m., h=6m., V=1700m3)
 11. Oczyszczalni ścieków w Koroszczynie (zbiorniki żelbetowe: reaktor biologiczny V=1700m3, zbiornik retencyjny V=100m3, zbiornik na ścieki dowożone, zbiornik PIX)
 12. Oczyszczalni ścieków w Rzgowie (zbiorniki żelbetowe: komora osadu czynnego V=1900m3,  osadnik wtórny  V=460m3, pompownia ścieków)
 13. Oczyszczalni ścieków w Drzewicy (żelbetowy reaktor biologiczny V=1700m3)
 14. Oczyszczalni ścieków w Trybszu (żelbetowy reaktor biologiczny V=300m3)
 15. Oczyszczalni ścieków w Strykowie (zbiorniki żelbetowe: pompownia, zbiornik osadu  z osadnikiem  V = 1350 m3)
 16. Oczyszczalni ścieków w Rokicinach (żelbetowy reaktor biologiczny –V=670 m3)
 17. Oczyszczalni ścieków w Zatorach (żelbetowy reaktor biologiczny V=1000 m3)
 18. Oczyszczalni ścieków w m. Sterdyń (żelbetowy reaktor biologiczny –V=678 m3)
 19. Oczyszczalni ścieków w m. Goszczyn (żelbetowy zbiornik na ścieki V=515 m3)
 20. Oczyszczalni ścieków w Pankach (obiekty żelbetowe: reaktor biologiczny z komorami odpływu, zbiornik osadu, zbiornik uśredniający)
 21. Oczyszczalni ścieków w Końskich (reaktor żelbetowy)
 22. Oczyszczalni ścieków w m. Lubochnia (żelbetowy reaktor, pompownia ścieków)
 23. Oczyszczalni ścieków w Ryczywole (żelbetowy zbiornik V=800 m3, zbiornik ścieków dowożonych)
 24. Oczyszczalni ścieków w Ciasnej (żelbetowy reaktor, zbiornik uśredniający, komory odpływowe)
 25. Oczyszczalni ścieków w Koszęcinie (żelbetowy reaktor, zbiornik osadu, komory odpływowe)
 26. Oczyszczalni ścieków dla Zakładu Avon w Garwolinie (zbiornik buforowy)
 27. Oczyszczalnia ścieków w Truskalach (żelbetowe obiekty: reaktor biologiczny, zbiornik osadu, zbiornik retencyjny, wiata na osad odwodniony)
 28. Oczyszczalnia ścieków w Mińsku Mazowieckich (żelbetowy zbiornik retencyjny, reaktor biologiczny)
 29. Oczyszczalnia ścieków Świdwin (żelbetowe osadniki wtórne)
 30. Oczyszczalnia ścieków w m. Brody – Jeziory Dolne (zbiornik żelbetowy V=907 m3)
 31. Oczyszczalnia ścieków w Zalewie (żelbetowy reaktor biologiczny)
 32. Oczyszczalnia ścieków w m. Boguszów Gorce (komory K1 i K2, zbiornik komory stabilizacji tlenowej)

Roboty budowlano–montażowe na oczyszczalniach ścieków w miejscowościach:
Krościenko, Łyszkowice, Bukowina Tatrzańska, Trybsz, Bartniki, Bolimów