Fambud

Oczyszczalnie ścieków

Modernizacja i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Scieków w Łowiczu

Kompleksowa modernizacja i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków o wydajności 12 000m3 na dobę w Łowiczu wraz z kanalizacją ściekową.

Czas realizacji: 18 miesięcy
POWRÓT