Fambud

ZAKŁADY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

  • Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych masz i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, Gmina Lubartów W zakres robót wchodziło wykonanie: kanałów i boksów sortowni, tuneli fermentacyjnych z korytarzem technicznym, zbiornika fermentacji odcieków (perkolatu), zbiornika wód deszczowych z funkcją pompowni p.poż, zbiornik sedymentacji oraz płyt fundamentowych pod: odsiarczalnik biogazu, moduł schładzania biogazu, węzeł tłoczny, boksy na odpady wielkogabarytowe, biofiltra, pochodni.
  • Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu W zakres robót wchodziło wykonanie: hala kompostowni i wentylatorki, dwa zbiorniki na ścieki i wody deszczowe każdy o pojemności 580m3, fundamenty po zbiorni stalowy, biofiltr, magazyn kompostu I klasy, magazyn kompostu konfekcjonowanego, wiata konfekcjonowania kompostu, wiata na sito mobilne oraz boksy magazynów surowców wtórnych.
  • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie – wykonanie konstrukcji żelbetowej obiektów.
  • Biosuszarnia odpadów komunalnych w Inowrocławiu - wykonanie komór fermentacyjnych