Fambud

BUDOWNICTWO ENERGETYCZNE I RAFINERYJNE

Budowa nowego bloku energetycznego nr 11 w Kozienicach dla ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. w zakresie robót budowlanych. W zakres robót wchodziło wykonanie:

 • stacji przygotowania wody do obiegu chłodzącego,
 • zbiornika sedymentacyjnego lamelowego,
 • zbiornika wody wstępnie uzdatnionej,
 • sprężarkowni powietrza,
 • zbiornika i pompowni ścieków gorących z maszynowni,
 • pompownia wody surowej wraz z ujęciem wody z kanału wody podgrzanej i komora ujęcia wody zimnej,
 • fundamentów pod konstrukcję stalową kanałów spalin pomiędzy wentylatorami ciągu a absorberem,
 • fundamentów estakady technologicznej od chłodni kominowej,
 • fundamentu zbiornika zimnego kondensatu,
 • fundamentu zbiornika wody zdemineralizowanej,
 • cokoły pod zbiorniki technologiczne w budynku przygotowania zawiesiny z silosami mączki kamienia wapiennego i budynku oczyszczalni ścieków,
 • obiekty gospodarki olejowej i wody amoniakalnej,
 • pompownia zrzutów technologicznych oraz rozdzielnia elektryczna przy pompowni wody surowej,
 • składowisko węgla (place węglowe),
 • kablobloki i tunele kablowe,
 • reaktor Actiflo,
 • budynek gospodarki osadu,
 • zbiornik retencyjny ścieków deszczowo – przemysłowych V800
 • fundamenty składowiska rozładunku mączki kamienia wapiennego,
 • fundamenty podpór trasy kablowej dla kanału odwadniającego nr 2 – odcinek od 6.6.9 do 6.6.4.

Budowa Bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole w zakresie robót budowlanych - w zakres robót wchodziło wykonanie:

 • stanowiska transformatorów dla bloku 5 i 6,
 • kablobloki w rejonie 1-5,
 • torodroga dla bloków 5 i 6,
 • tunele kablowe dla obszaru 3.

Wykonanie robót żelbetowych na terenie Rafinerii ORLEN w Płocku

 

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w PGE Górnictwo Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Opole.

W zakres robót wchodziło wykonanie robót żelbetowych budynku filtrów ze stacją DEMI oraz czterokomorowych zbiorników technologicznych o wymiarach każdej komory 9,0 x 13,5m i hwew=9,7m

 

Wykonanie robót żelbetowych na terenie Rafinerii LOTOS S.A. w Gdańsku

 

Wykonanie robót żelbetowych na terenie zakładów azotowych Anwil S.A we Włocławku na inwestycji pn.: "Budowa wytwórni kwasu teraftalowego PTA"