Fambud

Aktualności

Generalny Wykonawca:

 • Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Złochowice o przepustowości Qdśr=1000m3/d.Termin rozpoczęcia 04.2017r
 • Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie. Termin rozpoczęcia 09.2017r
 • Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała. Termin rozpoczęcia  09.2017r
 • Budowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Szklary gmina Jerzmanowice – Przeginia Qdśr=648m3/d.  Termin rozpoczęcia 06.2017r
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Parczew. Termin rozpoczęcia 09.2017r
 • Budowa zbiorników żelbetowych na terenie oczyszczalni ścieków dla Zakładów Pini Polonia Sp. z o.o.
 • Budowa stacji uzdatniania wody w Piasecznie Q=260m3/h. Termin rozpoczęcia 01.2017r
 • Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Zawadzie. Termin rozpoczęcia 11.2017r

 
Pozostałe:

 • Obiekty żelbetowe w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa ciągu technologicznego na oczyszczalni ścieków w Bochni wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
 • Budowa obiektów mostowych w ramach inwestycji: Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko - pomorskiego i wielkopolskiego. Odcinek 7 „Jaroszewo(bez węzła) – granica województwa o długości około 25,1km. Termin rozpoczęcia 10.2017r
 • Obiekty żelbetowe w ramach inwestycji pn.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu. Termin rozpoczęcia 05.2017r
 • Obiekty żelbetowe w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiełczewo. Termin rozpoczęcia 08.2017r
 • Budowa dwóch  zbiorników wyrównawczych na terenie SUW w m. Maków Mazowiecki. Termin rozpoczęcia 07.2017r
 • Roboty żelbetowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym w Skierniewicach.
 • Obiekty żelbetowe w ramach inwestycji pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków w raz z siecią wodociągowa i kanalizacją w Józefowie". Termin rozpoczęcia 10.2017
 • Obiekty żelbetowe w ramach inwestycji pn.: "Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków dla Gminy Opatówek". Termin rozpoczęcia 10.2017r
 • Obiekty żelbetowe w ramach inwestycji pn:  "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach". Termin rozpoczęcia 08.2017r
 • Obiekty żelbetowe w ramach inwestycji pn:  "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu"
...