Fambud

Aktualności

Generalny Wykonawca:

 • Modernizacja pompowni wody wraz z budową dwóch zbiorników retencyjnych w Bielanach Wrocławskich. Termin rozpoczęcia 10.2020r  
 • Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Radziejowice – etap I. Termin rozpoczęcia 09.2021r 

 Pozostałe:

 • Obiekt żelbetowy w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi w trybie ‘zaprojektuj i wybuduj’. Termin rozpoczęcia:10.2019r.
 • Obiekt żelbetowy w ramach inwestycji pn.: Rozbiórka i budowa stadionu Miejskiego im. Kazimierza Górskiego w Płocku, przy ul. Ignacego Łukasiewicza 34 wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej. Termin rozpoczęcia: 11.2020r
 • Obiekty żelbetowe w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jaskrowie etap I. Termin rozpoczęcia: 11.2020r
 • Obiekty żelbetowe w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Turku oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji TUREK. Termin rozpoczęcia: 05.2021r.  
 • Obiekty żelbetowe w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa  oczyszczalni ścieków oraz uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Łomży. Termin rozpoczęcia:04.2020r.
 • Obiekty żelbetowe w ramach inwestycji pn.: Budowa stacji przygotowania wody procesowej na terenie zakładu produkcyjnego STORA ENSO Narew Sp. z o.o. wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Ostrołęce. Termin rozpoczęcia: 05.2021r
 • Obiekty żelbetowe w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kleszczowie, budową rurociągu tłocznego ścieków od oczyszczalni w Kleszczowie do oczyszczalni w Łękińsku i budową PSZOK. Termin rozpoczęcia: 07.2021r
 • Obiekty żelbetowe w ramach inwestycji pn.: Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło. Termin rozpoczęcia: 07.2021r
 • Obiekty żelbetowe w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu. Termin rozpoczęcia: 07.2021r
 • Obiekty żelbetowe w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich. Termin rozpoczęcia: 10.2021r
 • Obiekty żelbetowe w ramach inwestycji pn.: Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Międzyzdrojach. Termin rozpoczęcia 12.2021
 • Obiekty żelbetowe na terenie Kompleksów Wojskowych w województwie: mazowieckim, warmińsko-mazurskim i lubuskim. Termin rozpoczęcia:06.2019r.
...