Fambud

Projekty Ue

Projekty, przy których realizacji otrzymaliśmy wsparcie z Funduszy Europejskich:

  • W roku 2020 "FAMBUD-Jerzy Pietrzak" sp z o.o. otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pt.:"Dotacja na kapitał obrotowy dla "FAMBUD-Jerzy Pietrzak" sp z o.o." w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020