Fambud

Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnia Ścieków w Piasecznie

Wykonanie zbiorników żelbetowych na zlecenie firmy HYDROBUDOWA POLSKA S.A. Zadnie obejmuje m. innymi: Zbiorniki żelbetowe, w tym m. innymi:

  • komory napowietrzania V=16400 m3,
  • dwa osadniki wtórne V=4000 m3 każdy,
  • osadniki wstępne poziome,
  • piaskownik,
  • komora defosfatacji V=2600 m3,
  • zbiornik ret. wód deszczowych V= 1630 m3,
  • dwa zbiorniki osadu nadmiernego i zagęszczonego V=475 m3 każdy,
  • zbiorniki osadu przefermentowanego.
  • zagęszczacze.
Czas realizacji: Inwestycja w trakcie realizacji
POWRÓT