Fambud

Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnia ścieków w Łowiczu 2019-2021

„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu – Zadanie IA”

Zadanie obejmowało przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków do przepustowości

Qśr.d = 13.000m3/d (RLM=97 500).

W ramach inwestycji wykonano roboty budowlane, technologiczne, elektryczne i AKPiA sanitarne, drogowe. Firma FAMBUD przeprowadziła również rozruch technologiczny oczyszczalni, w wyniku którego oczyszczalnia osiągnęła wymagane projektem i obowiązującymi przepisami prawa parametry oczyszczania ścieków.

Przebudowa i rozbudowa obiektu prowadzona była w czasie ciągłego ruchu eksploatacyjnego istniejącej oczyszczalni ścieków.

Czas realizacji:
POWRÓT