Fambud

Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnia ścieków w Głownie

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głownie (przebudowa i rozbudowa) wraz z uregulowaniem układu kolektorów doprowadzających ścieki sanitarne”

Zadanie obejmowało rozbudowę oczyszczalni ścieków do przepustowości Qśr.d = 2.000m3/d (13.334 RLM).

W ramach inwestycji wykonano roboty budowlane, technologiczne, sanitarne, drogowe, elektryczne i AKPiA. Firma FAMBUD przeprowadziła również rozruch technologiczny oczyszczalni, w wyniku którego oczyszczalnia osiągnęła wymagany pozwoleniem wodno-prawnym efekt ekologiczny.

Firma FAMBUD – Jerzy Pietrzak Sp. z o.o. uzyskała w imieniu Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie.

Czas realizacji:
POWRÓT