Fambud

Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnia Ścieków w Skierniewicach

Rozbudowa i modernizacja biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości eksploatacyjnej 4350 m3/d. W ramach inwestycji wykonano m. innymi: budynki technologiczne, żelbetowy zbiornik uśredniający o kubaturze 4332 m3, komorę napowietrzania o kubaturze 1430 m3 oraz zbiorniki osadu.

Czas realizacji: zakończenie - 2008 rok
POWRÓT