Fambud

Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnia Ścieków w Bydgoszczy

Wykonanie żelbetowego reaktora biologicznego V=25 000m3 na zlecenie MOSTOSTAL EXPORT S.A.

Czas realizacji: 23 miesiące
POWRÓT