Fambud

Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnia Ścieków w Żurawi gmina Biała Rawska

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków o przepustowości 800 m3/d. W ramach inwestycji wykonano m. innymi: dwa żelbetowe reaktory biologiczne, punkt zlewny, budynek oczyszczania mechanicznego, przepompownię ścieków dowożonych i pompownię osadu.

Czas realizacji: 12 miesięcy
POWRÓT