Fambud

Oczyszczalnie ścieków

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wólce Kozodawskiej

Rozbudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Wólce Kozodawskiej do przepustowości 2800 m3/d. W ramach inwestycji wykonano m. innymi: reaktor wielofunkcyjny zbudowany z dwóch ciągów technologicznych, zbiornik zagęszczonego osadu nadmiernego, pompownię osadu nadmiernego, pompownię ścieków, budynki techniczne.

Czas realizacji: 18 miesięcy
POWRÓT