Fambud

Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnia Ścieków dla miasta Rawa Mazowiecka

Rozbudowa i mogernizacja oczyszczalni ścieków dla miasta Rawa Mazowiecka o przepustowości 7000 m3/d. Zakres prac obejmował roboty budowlane, elektryczne, wyposażenie technologiczne obiektów wraz z automatyką, sieci wod.-kan., sieci technologiczne oraz drogi.

Firma FAMBUD przeprowadziła również rozruch technologiczny oczyszczalni po jej rozbudowie i modernizacji łącznie z uzyskaniem zakładanego efektu ekologicznego.

Został wybudowany nowy ciąg technologiczny biologicznego oczyszczania ścieków składający się z komory osadu czynnego (obiekt zblokowany trykomorowy konstrukcji żelbetowej) oraz komory komory defosfotacji i pierwszej komory deintryfikacji (2085 m3) - obieky zblokowany dwukomorowy konstrukcji żelbetowej.

W ramach tej inwestycji zmodernizowano i wyremontowano również halę krat, komory wstępnego napowietrzania, piaskownik, osadnik wtórny, stację PIX i sieć kanałów.

Rozbudowa była wykonywana podczas normalnej eksploatacji oczyszczalni, co stanowiło znaczne utrudnienie w realizacji robót.

Dodatkowym utrudnieniem był wysoki poziom wody gruntowej, w związku z czym obiekty żelbetowe były realizowane po uzyskaniu depresji za pomocą studni i igłofiltrów.

Czas realizacji: 21 miesięcy
POWRÓT