Fambud

Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnia Ścieków w Starych Babicach

Wykonanie robót budowlanych na zlecenie firmy WARBUD S.A. Zakres robót obejmował m. innymi:

  • żelbetowy reaktor biologiczny o pojemności V=4263m3,
  • żelbetowy osadnik wtórny D=12 m, o pojemności V=480 m3,
  • żelbetowy osadnik wtórny D=18 m, o pojemności V=1094 m3,
  • remont istniejącego reaktora,
  • punkt zlewny ścieków dowożonych,
  • wiatę składowania osadu o powierzchni 1796 m2,
  • żelbetowy zbiornik retencyjny,
  • budynek odwadniania osadu,
  • przebudowę stacji mechanicznego odwadniania osadu,
  • fundament pod stację PIX i pod biofiltr.
Czas realizacji: 11 miesięcy
POWRÓT