Fambud

Stacje uzdatniania wody

Zbiorniki wody pitnej na stacji uzdatniania wody Grotowice w Opolu

Zakres robót obejmował opracowanie projektu wykonawczego konstrukcji i wykonanie na jego podstawie dwóch kompletnych zbiorników na wodę pitną.
Zbiorniki o średnicy wewnętrznej 33,40 m i wysokości 6 m, pojemności 5 254 m³. Płyty denne, ściany i słupy zbiorników monolityczne , podciągi i stropy prefabrykowane.

Czas realizacji: 11 miesięcy
POWRÓT