Fambud

Stacje uzdatniania wody

Zbiornik na wodę pitną na terenie SUW w Białej Rawskiej

Zakres robót obejmował wykonanie kompletnego zbiornika o średnicy wewnętrznej 15,25 m i wysokości wewnętrznej 6 m. Dno i ściany monolityczne, strop prefabrykowany.

Czas realizacji: 2 miesiące
POWRÓT