Fambud

Biogazownie

Budowa biogazowni w miejscowości Opoczno

W ramach inwestycji wykonano: zbiornik pofermentacyjny dwew=28,0m i hwew=6,0m, zbiornik fermentatora dwew=22,0m i hwew=6,0m, zbiornika rozczynowo – dozujący dwew=9,0m i hwew=5,0m, zbiornik przygotowawczy dwew=7,0m i hwew=3,5m, budynek techniczny, hala przyjęcia i przygotowania substratów, silos dla kiszonki z kukurydzy.

Czas realizacji:
POWRÓT