Fambud

Biogazownie

Budowa biogazowni w miejscowości Buczek

Budowa biogazowni w miejscowości Buczek o mocy 1.67 MW. Na zlecenie firmy TUGEB POLBUD sp. z o.o. zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy m.in.:

  • dwa zbiorniki fermentatora o średnicy wew. 24 oraz wys. 8m wraz ze stropem
  • zbiornik 2-go stopnia fermentacji o średnicy wew. 25 oraz wys. 8m
  • zbiornik buforowy o średnicy 11 oraz wys. 3m wraz z płytą stropową
  • zbiornik mieszający o średnicy 9 wys. 6m ze stropem
  • zbiornik buforowy kombi wraz z płytą stropową (zbiornik 2 w1) o średnicy wew. 11,85 wys. 4m, śr. 8,55 wys. 4m
  • wykonanie płyt fundamentowych pod dozownik substratów stałych, pod pochodnię gazową oraz pod instalację odsiarczania oraz pod kontener dmuchawy
  • elementy żelbetowe w hali przyjęcia- przetwarzania substratu stałego oraz sterylizacji, sterowania wraz z zapleczem socjalnym
  • elementy żelbetowe budynku technicznego.
Czas realizacji: w realziacji
POWRÓT