Zbiorniki żelbetowe i biogazownie

 
Polski English

Zbiorniki zapuszczane

 

Nasze najważniejsze realizacje:

 • Przepompownie ścieków w Markach.

 • Zbiornik na wodę p.poż. dla Domu Towarowego KAUFLAND w Pabianicach

 • Zbiornik na oczyszczalni ścieków w Grzmiącej
 • Przepompownia ścieków w m. Wesoła

 • Przepompownia ścieków w Koluszkach

 • Przepompownia wód deszczowych przy ul. Zabranieckiej w Warszawie

 • Zbiornik ścieków i zbiornik wody p.poż . w Warszawie Białołęce 

 • Przepompownia na oczyszczalni ścieków w m. Dębe Wielkie

 • Przepompownia na oczyszczalni ścieków w m. Lubochnia

 • Przepompownia na oczyszczalni ścieków w m. Piątku

 • Przepompownia na oczyszczalni ścieków w m. Płocku

 • Przepompownia na oczyszczalni ścieków w m. Łowiczu

 • Przepompownia na oczyszczalni ścieków zakładu HORTEX w Skierniewicach

 • Przepompownia w m. Leszczyny gm. Górno

 • Zbiornik żelbetowy na terenie szpitala Chorób Płuc w Łagiewinikach

 • Zbiornik na wody technologiczne w Płocku

 • Przepompownia ścieków w m. Brzeg

 • Przepompownia w Bydgoszczy przy. ul. Ludwikowej

 • Przepompownia wód opadowych w Piszu

 • Żelbetowa pompownia wód deszczowych w Warszawie

 • Żelbetowa pompownia w m. Konstancin Jeziorna

 • Pompownia P-1 w Warszawie na terenie Miasteczka Wilanów

 • Studnia wlotowa w Warszawie na terenie Miasteczka Wilanów