Zbiorniki żelbetowe i biogazownie

 
Polski English

Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnia Ścieków w Starych Babicach

Wykonanie robót budowlanych na zlecenie firmy WARBUD S.A.
Zakres robót obejmował m. innymi:

- żelbetowy reaktor biologiczny o pojemności V=4263m3,
- żelbetowy osadnik wtórny D=12 m, o pojemności V=480 m3,
- żelbetowy osadnik wtórny D=18 m, o pojemności V=1094 m3,
- remont istniejącego reaktora,
- punkt zlewny ścieków dowożonych,
- wiatę składowania osadu o powierzchni 1796 m2,
- żelbetowy zbiornik retencyjny,
- budynek odwadniania osadu,
- przebudowę stacji mechanicznego odwadniania osadu,
- fundament pod stację PIX i pod biofiltr.

11 miesięcy


« powrót