Fambud

Biogazownie

Budowa biogazowni w miejscowości Mełno

Budowa biogazowni o mocy 2 MW.Na zlecenie firmy TUGEB POLBUD sp. z o.o. zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy i.in:

  • dwa zbiorniki pofermentacyjne o średnicy wewnętrznej 31 m i wysokości 6 m
  • zbiornik magazynowania i przechowywania substratu płynnego o średnicy wewnętrznej 10,6 m i wysokości 6 m.
Czas realizacji: 6 miesięcy
POWRÓT