Fambud

Biogazownie rolnicze

Są to obiekty posiadające wprawdzie stosunkowo niewiele mocy, jednak odznaczające się bardzo wysoką efektywnością w zakresie produkcji energii. Biogazownie działają coraz częściej przy gospodarstwach rolnych będąc ich częścią składową i pobierającą z nich surowce do produkcji biogazu. Spotkać je można także jako całkowicie odrębne podmioty obsługujące określony obszar.

Biogazownie rolnicze pozwalają łatwo i szybko doprowadzać do fermentacji różnego typu odpadów organicznych, co w konsekwencji prowadzi do powstawania biogazu.

Biogazownia wytwarza odnawialną energię bez względu na aktualne warunki pogodowe, zaś sama produkcja przebiega w sposób ciągły. Dzięki specyfice mechanizmów zachodzących w tych instalacjach możliwe jest utylizowanie w nich zarówno odpadów pochodzenia rolniczego, jak i przemysłowego. Proces technologiczny jest całkowicie automatyczny, w związku z czym ilość niezbędnego personelu ograniczona zostaje do minimum.

W efekcie wytwarzany jest metan, a także bardzo wydajny nawóz, który tworzy się z płynu pofermetacyjnego. Metan służy do produkcji energii cieplnej i elektrycznej, zaś nawóz w postaci granulatu przeznaczany jest do użyźniania gleby.

OFERUJEMY:

  • budowa biogazowni (generalne wykonawstwo),
  • zapewnienie dostaw i montażu wszystkich, niezbędnych urządzeń technologicznych, a także przeprowadzenie ich rozruchu,
  • wykonawstwo zbiorników żelbetowych w oparciu o dostarczone przez inwestorów projekty, jak i stworzone przez nasze przedsiębiorstwo
  • wykonawstwo żelbetowych silosów,
  • wykonawstwo hal magazynowania surowca i budynków kubaturowych,
  • przeprowadzanie profesjonalnych konsultacji i doradztwo specjalistów ds. technologii oraz konstrukcji obiektów budowlanych podczas
  • planowania i projektowania inwestycji,
  • szacowanie wstępnych kosztów inwestycji (w szybkim terminie).

Budowa biogazowni

Rozwój odnawialnych źródeł energii to jeden z kluczowych, strategicznych celów stojących przed współczesną Polską. Mając na względzie pozyskiwanie substratów, nasz kraj jest idealnym rynkiem dla wytwarzania energii za pomocą rozwiązania.

Rządowy program o nazwie „Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce” przewiduje, że do roku 2020 w każdej gminie, w której wykorzystuje się biomasę rolniczą, powstać powinna przynajmniej jedna biogazownia (zakładając, że gmina posiada warunki czyniące jej budowę możliwą).

Zapraszamy do obejrzenia działu realizacji w zakresie: Biogazownie